ซอฟเจล (Softgel)

ซอฟเจล (Softgel)

เป็นแคปซูลที่จะบรรจุสารที่เป็นลักษณะของเหลว เช่น น้ำมัน หรือเจล เหมาะกับสารที่ไวต่อสิ่งเร้า ไม่ทนต่อสภาพอากาศ จึงต้องบรรจุอยู่ ภายในเปลือกหุ้ม เพื่อให้รับประทานทั้งแคปซูลได้เลย ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ไม่สามารถนําไปทําเป็นผงแห้งได้ ข้อดีของซอฟท์เจล คือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกาย และยังง่ายต่อการรับประทาน แต่ก็มีข้อเสียในเรื่อง ของการเก็บรักษา ด้วยลักษณะเป็นแบบแคปซูลนิ่ม จึงอาจมีปัญหาการกดทับจนทําให้เกิด ความเสียหายได้ อีกทั้งการผลิตก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ทําใหค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นด้วยเช่นกัน


จำนวนการผลิตต่อเดือน: 2,800,000 แคปซูล

จำนวนการผลิตต่อปี: 33,600,000 แคปซูล


ซอฟเจล

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา