สิงหาคม 23, 2022

DOD ผลงาน Q2 สดใส ส่งมอบผลิตภัณฑ์ CBD

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับสารสกัด วิตามิน กรดอะมิโน แร่ธาตุโดยใช้กรรมวิธีการผลิตพิเศษแบบนาโนเทคโนโลยีทีทำให้อนุภาคของสารออกฤทธิ์หรือที่เรียกว่า “สารสำคัญ”  มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สิงหาคม 23, 2022

“DOD” ปิดดีลลูกค้าใหม่ เล็งผลิตออเดอร์เพิ่มครึ่งปีหลัง สบช่องเล็งขยายฐานไปตปท.- จ่อรอรับข่าวดี ลูกค้า “จีน” Q3/65 นี้บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จะมีการทำบุญประจำปี 2565

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับสารสกัด วิตามิน กรดอะมิโน แร่ธาตุโดยใช้กรรมวิธีการผลิตพิเศษแบบนาโนเทคโนโลยีทีทำให้อนุภาคของสารออกฤทธิ์หรือที่เรียกว่า “สารสำคัญ”  มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
พฤษภาคม 12, 2022

การเพิ่มคุณภาพของสารสกัด วิตามิน กรดอะมิโน แร่ธาตุ ด้วยกระบวนการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับสารสกัด วิตามิน กรดอะมิโน แร่ธาตุโดยใช้กรรมวิธีการผลิตพิเศษแบบนาโนเทคโนโลยีทีทำให้อนุภาคของสารออกฤทธิ์หรือที่เรียกว่า “สารสำคัญ”  มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น