พฤษภาคม 6, 2022

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition

การปรับกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นให้มีฐานผู้บริโภคที่กว้างขึ้น เพิ่มประเด็นสุขภาพจิตเข้ามา และการคำนึงถึงประเด็นในเรื่องเพศมากขึ้น