Customer Behavior

พฤษภาคม 6, 2022

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลลาเจนในตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภค

ปัจจุบันพื้นที่สำหรับส่วนผสมคอลลาเจนมีจำนวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2019-2021 มีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 8% และคาดการณ์ว่าตลาดคอลลาเจนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 16.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028
พฤษภาคม 6, 2022

5 พฤติกรรมหลักของผู้บริโภคทั่วโลก ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ในปี 2022 ในกลุ่มของ Food & Drink เปลี่ยนแปลงไป

จากความกังวลในปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของอาหารหรือจริยธรรมในการจัดหาวัตถุดิบ ทำให้ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อมากกว่าที่เคย