บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จัดบูธออกงาน “งานสมุทรสาคร EXPO 2022”

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จัดบูธออกงาน “งานสมุทรสาคร EXPO 2022”