สนใจผลิตภัณฑ์/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมสร้างแบรนด์ของคุณให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์

  บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

  111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร 74000

    034-446-333     034-446-444

  DOD Biotech Public Company Limited

  @dodbiotech