Knowledge&Trends

พฤษภาคม 12, 2022

การเพิ่มคุณภาพของสารสกัด วิตามิน กรดอะมิโน แร่ธาตุ ด้วยกระบวนการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับสารสกัด วิตามิน กรดอะมิโน แร่ธาตุโดยใช้กรรมวิธีการผลิตพิเศษแบบนาโนเทคโนโลยีทีทำให้อนุภาคของสารออกฤทธิ์หรือที่เรียกว่า “สารสำคัญ”  มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
พฤษภาคม 11, 2022

Phytosome Technology จากผู้ผลิตประเทศอิตาลี ช่วยสารสกัดสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีไฟโตโซม (phytosome) คือ กรรมวิธีการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีการเอนแคปซูเลชันมาประยุกต์ใช้ ทำให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนที่เป็นธรรมชาติขนาดอนุภาคเล็กช่วยจับสารสกัดเข้าด้วยกัน
พฤษภาคม 6, 2022

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลลาเจนในตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภค

ปัจจุบันพื้นที่สำหรับส่วนผสมคอลลาเจนมีจำนวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2019-2021 มีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 8% และคาดการณ์ว่าตลาดคอลลาเจนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 16.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028
พฤษภาคม 6, 2022

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition

การปรับกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นให้มีฐานผู้บริโภคที่กว้างขึ้น เพิ่มประเด็นสุขภาพจิตเข้ามา และการคำนึงถึงประเด็นในเรื่องเพศมากขึ้น
พฤษภาคม 6, 2022

5 พฤติกรรมหลักของผู้บริโภคทั่วโลก ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ในปี 2022 ในกลุ่มของ Food & Drink เปลี่ยนแปลงไป

จากความกังวลในปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของอาหารหรือจริยธรรมในการจัดหาวัตถุดิบ ทำให้ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อมากกว่าที่เคย
พฤษภาคม 6, 2022

เทรนด์ความยั่งยืนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

จากผลสำรวจพบว่าคนไทยกว่า 62% เชื่อว่าทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลโลกเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งผู้ที่สนใจเรื่องความยั่งยืนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ ในกลุ่ม Upper-Middle Class และคนในเมือง ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังทำให้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ Single Use มากขึ้น