เจลลี่

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลลี่ เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ออกมาในรูปแบบของวุ้นใส เนื้อนุ่ม สามารถ แต่ง สี กลิ่น และ รสชาติ ได้ ด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการรับประทาน มีรสสัมผัสเหมือนขนม จึงทําให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังแปลกใหม่สําหรับตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย เนื่องจาก คู่แข่งยังมีไม่มากนัก ทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเจลลี่กลายเป็นรูปแบบที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลลี่ยังคงต้องใช้เวลา การวางแผนธุรกิจอาจต้องเผื่อเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยเช่นกัน

Loading