ผงชงดื่ม

เป็นผงจากสารสกัดที่ใช้สําหรับชงกับน้ำแล้วดื่ม มีข้อดีคือ สามารถใส่สารสกัดได้ในปริมาณมากตามต้องการ ทําให้การรับประทานแต่ละครั้งได้สารสกัดอย่างเต็มที่ ไม่ต้องแบ่งทานทีละหลายๆเม็ดหรือหลายมื้อ ทั้งยังสามารถเติมสารที่ให้รสชาติ สีและกลิ่นได้ตามต้องการ ข้อเสียคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบนี้ ไม่เหมาะกับความชื้น จึงต้องคํานึงถึงการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นได้ดี

Loading