ผถห. DOD ไฟเขียวเพิ่มทุน 71.94 ล้านหุ้น นำเงินซื้อธุรกิจใหม่เสริมแกร่ง

ผถห. DOD ไฟเขียวเพิ่มทุน 71.94 ล้านหุ้น นำเงินซื้อธุรกิจใหม่เสริมแกร่ง